Cảnh Báo: Loại Thuốc Này Có Thể Giết Bạn

WARNING: THIS DRUG MAY KILL YOU

0 lượt xem

Cảnh Báo: Loại Thuốc Này Có Thể Giết Bạn

Phim tài liệu này soi chiếu về chứng nghiện opioid ở Mỹ, đưa ra bốn gia đình đã chịu nhiều mất mát khi người thân qua đời do sốc thuốc.

Bình luận

No comment yet

Hãy để là người bình luận đầu tiên!

shortened Image