1. GIỚI THIỆU DỊCH VỤ

  1. “Dịch Vụ VieON” là dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền trên mạng internet do Công ty Cổ phần VieON (“VieON”) cung cấp với thông tin chi tiết được quy định tại Phụ lục về “Gói Và Phương Thức Cung Cấp Dịch Vụ” (Phụ lục kèm theo và là bộ phận cấu thành của Hợp Đồng Điện Tử) được công khai trên Ứng Dụng VieON.
  2. Để đăng ký tài khoản và sử dụng Dịch Vụ VieON, Khách Hàng phải là người từ 18 tuổi trở lên và không bị hạn chế, mất năng lực hành vi dân sự. Trẻ em và người vị thành niên chỉ có thể sử dụng Dịch Vụ VieON khi được sự cho phép và giám sát của Khách Hàng.
 2. CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH

  Dịch Vụ VieON không áp dụng chính sách bảo hành.

 3. CHÍNH SÁCH THANH TOÁN VÀ HOÀN TIỀN

  1. Cước Phí và thanh toán:
   • Cước Phí sử dụng các Dịch Vụ VieON được công bố công khai tại Phụ lục về “Gói Và Phương Thức Cung Cấp Dịch Vụ” kèm theo Hợp Đồng Điện Tử trên Ứng Dụng VieON. Khách Hàng được lựa chọn loại hình Cước Phí phù hợp với nhu cầu sử dụng mà hệ thống VieON có hỗ trợ tại thời điểm giao kết Hợp Đồng.
   • Khách Hàng lựa chọn một trong các phương thức thanh toán sau và thực hiện thanh toán theo quy trình được hướng dẫn tại Mục số 10 của FAQs (Các câu hỏi thường gặp) tại địa chỉ https://vieon.vn/cau-hoi-thuong-gap/:
    • Thanh toán qua cổng VNPAY.
    • Thanh toán bằng Thẻ thanh toán quốc tế (Visa/Master).
    • Thanh toán qua cổng Viettel Pay.
    • Thanh toán bằng Ví điện tử ShopeePay.
    • Thanh toán bằng Ví điện tử ZaloPay.
    • Thanh toán bằng Ví điện tử MoMo.
    • Thanh toán qua phương thức thanh toán liên kết với tài khoản Google hoặc Apple (đối với Ứng Dụng VieON trên điện thoại thông minh)
   • Thời hạn thanh toán: Đây là các gói dịch vụ trả trước, Khách Hàng thanh toán trước khi sử dụng Dịch Vụ VieON. Để làm rõ, hiện tại VieON chưa cung cấp hình thức thanh toán trả sau.
  2. Chính sách hoàn tiền
   • VieON chịu trách nhiệm hoàn tiền trong trường hợp phát sinh giao dịch lỗi trong quá trình thanh toán và tiền đã được chuyển vào tài khoản của VieON.
    Trường hợp phát sinh lỗi trong quá trình thanh toán và tiền vẫn còn ở trên hệ thống của Đơn vị thanh toán trung gian, VieON sẽ nỗ lực phối hợp với Đơn vị thanh toán có liên quan để Đơn vị này xử lý việc hoàn trả cho Khách Hàng trong thời gian sớm nhất.
   • Việc hoàn tiền được thực hiện tùy theo quy định của các cổng thanh toán điện tử mà Khách Hàng đã thanh toán trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày tiếp nhận thông báo lỗi. Trường hợp Đơn vị chấp nhận thanh toán cần nhiều thời gian hơn để xác thực giao dịch, VieON sẽ thông báo để Khách Hàng được biết và nỗ lực phối hợp với Đơn vị thanh toán để giải quyết trong thời gian sớm nhất.
   • VieON không áp dụng chính sách hoàn tiền trong trường hợp Khách Hàng thanh toán thành công và nhận đầy đủ Dịch Vụ VieON.
 4. BẢO VỆ THÔNG TIN TÀI KHOẢN

  1. Khách Hàng có trách nhiệm bảo mật tài khoản đã đăng ký thông qua việc bảo mật mật khẩu và các thông tin liên quan đến tài khoản của Khách Hàng. Việc kiểm soát tài khoản được thực hiện thông qua việc sử dụng các mật khẩu; để duy trì độc quyền kiểm soát, Khách Hàng không tiết lộ mật khẩu cho bất cứ ai. Ngoài ra, Khách Hàng không tiết lộ các chi tiết thông tin thanh toán liên kết với tài khoản của mình.
  2. Khách Hàng cần bảo quản cẩn thận các thiết bị đã dùng để truy cập Dịch Vụ VieON nhằm bảo mật tài khoản của Khách Hàng.
  VieON không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ việc tài khoản của Khách Hàng bị sử dụng trái phép, trừ trường hợp do lỗi của VieON. Đồng thời, VieON có quyền tạm dừng hoặc chấm dứt việc sử dụng tài khoản của Khách Hàng với mục đích bảo vệ cho Khách Hàng, VieON hoặc các đối tác của VieON khỏi các hành vi sai trái, vi phạm pháp luật.
 5. KHUYẾN MẠI VÀ DÙNG THỬ

  1. Khách Hàng hiểu rõ rằng, tuỳ từng thời điểm, Khách Hàng có thể được miễn, giảm Cước Phí theo các chương trình khuyến mại hoặc dùng thử Dịch Vụ VieON có thời hạn do VieON và/hoặc các đối tác thực hiện.
  2. Khách Hàng hiểu rõ và đồng ý rằng sau khi kết thúc thời hạn khuyến mại hoặc dùng thử nói trên, Khách Hàng có quyền quyết định tiếp tục hoặc dừng sử dụng Dịch Vụ VieON. Khách Hàng đồng ý rằng VieON sẽ thu Cước Phí thông qua Phương Thức Thanh Toán đã đăng ký trong trường hợp tiếp tục sử dụng Dịch vụ VieON.
 6. QUẢNG CÁO

  Khách Hàng xem các nội dung không thu phí do VieON cung cấp có thể kèm thêm quảng cáo theo đúng quy định pháp luật về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình.

  1. SỬ DỤNG DỊCH VỤ

   1. Khách Hàng cam kết sẽ sử dụng Dịch Vụ VieON và bất kỳ nội dung nào được cung cấp thông qua Dịch Vụ VieON cho mục đích giải trí cá nhân và phi lợi nhuận. Khách Hàng được cấp quyền không độc quyền để truy cập và xem nội dung theo Dịch Vụ VieON đã thanh toán.
   2. Khách Hàng đồng ý rằng chất lượng Dịch Vụ VieON có thể bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố không phải do lỗi của VieON như vị trí, chất lượng băng thông, tốc độ kết nối internet cũng như cấu hình của thiết bị của Khách Hàng, và VieON sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nếu chất lượng Dịch vụ VieON trên thực tế bị ảnh hưởng bởi các yếu tố này, trừ trường hợp do lỗi của VieON gây ra.
   3. Khách Hàng đồng ý rằng, để cung cấp Dịch Vụ VieON với chất lượng tốt nhất, VieON có thể thực hiện kiểm tra, cập nhật và nâng cấp các đặc tính Dịch Vụ VieON, bao gồm cả: website, các ứng dụng trên điện thoại, trải nghiệm giao diện người dùng, mức độ dịch vụ, kế hoạch, tính năng quảng cáo, danh mục nội dung, phương thức giao sản phẩm và giá dịch vụ. Bằng việc sử dụng Dịch Vụ VieON, Khách Hàng đồng ý cho phép VieON thực hiện kiểm tra, cập nhật và nâng cấp nói trên. Việc kiểm tra, cập nhật và nâng cấp này có thể dẫn đến gián đoạn Dịch Vụ VieON trong một khoảng thời gian ngắn nhất có thể trong khả năng của VieON. VieON sẽ thông báo trước cho Khách Hàng chậm nhất là hai mươi bốn (24) giờ trước thời điểm thực hiện.
  2. QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

   1. Khách Hàng hiểu và thừa nhận rằng Dịch Vụ VieON, các nội dung được cung cấp thông qua Dịch Vụ VieON, các phần mềm và biểu tượng được sử dụng để cung cấp Dịch Vụ VieON và tất cả yếu tố thuộc Ứng Dụng VieON thuộc quyền sở hữu trí tuệ của VieON và/hoặc các đối tác và các doanh nghiệp liên kết của VieON.
   2. Ngoài các nội dung do VieON tự sản xuất, VieON phát hành, phổ biến hoặc liên kết với nhiều đối tác thứ ba để cung cấp nội dung của họ trên Dịch Vụ VieON (bao gồm cả trong các nội dung phim, chương trình truyền hình, quảng cáo…). Khách Hàng hiểu và đồng ý rằng mọi vấn đề phát sinh liên quan đến nội dung này thuộc về bên thứ ba nêu trên, trừ trường hợp thuộc trách nhiệm của VieON theo quy định pháp luật. VieON sẽ phối hợp với bên thứ ba để giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến nội dung này, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.
   3. Khách Hàng đồng ý và xác nhận rằng:
    • Khách Hàng sẽ tôn trọng các quyền sở hữu trí tuệ của VieON và đối tác của VieON;
    • Khách Hàng sẽ không lưu trữ, tải về, sao chép, tái sản xuất, phân phối, sửa đổi, trưng bày, trình diễn, xuất bản, tạo sản phẩm phái sinh, chào bán các nội dung thông tin trên hoặc thu được từ hoặc thông qua Dịch Vụ VieON mà không có sự cho phép bằng văn bản từ VieON.
    • Khách Hàng sẽ không né tránh, loại bỏ, thay đổi, hủy, làm suy giảm hoặc ngăn chặn bất kỳ biện pháp bảo vệ nội dung nào của VieON .
    • Khách Hàng sẽ không trực tiếp hoặc gián tiếp sử dụng bất kỳ thiết bị, phần mềm, trang web Internet, dịch vụ dựa trên web, hoặc các phương tiện khác để gỡ bỏ, thay đổi, bỏ qua, lẩn tránh, cản trở, hoặc phá hoại bất kỳ bản quyền, thương hiệu, hoặc các dấu hiệu về quyền sở hữu khác được đánh dấu trên nội dung (như logo) hoặc bất kỳ hệ thống kiểm soát dữ liệu, thiết bị, biện pháp bảo vệ nội dung khác cũng như các biện pháp hạn chế truy cập từ các vùng địa lý khác nhau trên Dịch Vụ VieON.
    • Khách Hàng sẽ không thực hiện bất kỳ hành vi xâm phạm hoặc gây ảnh hưởng xấu đến các quyền sở hữu trí tuệ này. Đồng thời Khách Hàng cam kết sẽ hỗ trợ VieON thực hiện các biện pháp chống lại hành vi xâm phạm đến các quyền sở hữu trí tuệ này từ bất kỳ bên thứ ba nào khác trong khả năng và trách nhiệm của Khách Hàng theo phạm vi thỏa thuận với VieON và quy định pháp luật.
    • Khách Hàng sẽ phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại dân sự, bị phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy tố trách nhiệm hình sự nếu có hành vi vi phạm pháp luật sở hữu trí tuệ khi sử dụng Dịch Vụ VieON theo quy định pháp luật.
  3. CÁC HÀNH VI KHÁCH HÀNG KHÔNG ĐƯỢC LÀM KHI SỬ DỤNG DỊCH VỤ

   1. Khách Hàng hiểu và cam kết không thực hiện các hành vi sau khi sử dụng Dịch Vụ VieON:
    • Cấp lại, chuyển nhượng hay chuyển giao bản quyền của bất kỳ nội dung nào dưới bất kỳ hình thức nào.
    • Sử dụng Dịch Vụ VieON và/hoặc nội dung để phục vụ các hoạt động công chúng hoặc trình chiếu cho số đông người xem;
    • Thu thập, lưu trữ, tái bản, phân phối, sửa đổi, trưng bày, trình diễn, xuất bản, tạo sản phẩm phái sinh, chào bán, hoặc sử dụng các nội dung được cung cấp thông qua Dịch Vụ VieON, trừ khi được VieON đồng ý bằng văn bản;
    • Dịch ngược, đảo ngược hoặc tháo rời bất kỳ phần mềm hoặc sản phẩm hoặc quy trình nào được cung cấp thông qua Dịch Vụ VieON và/hoặc trên Ứng Dụng VieON;
    • Chèn thêm bất kỳ mã hoặc sản phẩm hay chỉnh sửa nội dung hoặc phần mềm được cung cấp thông qua Dịch Vụ VieON và/hoặc trên Ứng Dụng VieON;
    • Sử dụng bất kỳ biện pháp khai thác, thu thập hoặc phân tách dữ liệu nào từ Dịch Vụ VieON và/hoặc Ứng Dụng VieON;
    • Đăng tải, gửi hoặc sử dụng biện pháp khác nhằm làm gián đoạn, phá huỷ hoặc hạn chế các chức năng của phần mềm hoặc phần cứng trong bất kỳ thiết bị hoặc nền tảng nào được sử dụng để truy cập Dịch Vụ VieON và/hoặc Ứng Dụng VieON;
    • Lợi dụng việc sử dụng Dịch Vụ VieON để gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân; tuyên truyền chiến tranh xâm lược, khủng bố; gây hận thù, mâu thuẫn giữa các dân tộc, sắc tộc, chủng tộc, tôn giáo; tuyên truyền, kích động bạo lực, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc;
    • Lợi dụng Dịch Vụ VieON để thu thập thông tin của người sử dụng, công bố thông tin, tư liệu về đời tư của người sử dụng khác;
    • Cản trở trái pháp luật, gây rối, phá hoại hệ thống máy chủ;
    • Cản trở việc truy cập thông tin và sử dụng các dịch vụ hợp pháp trên Dịch Vụ VieON;
    • Tạo đường dẫn trái phép tới tên miền hợp pháp của tổ chức, cá nhân;
     Tạo, cài đặt, phát tán các phần mềm độc hại, vi rút máy tính;
    • Xâm nhập trái phép, chiếm quyền điều khiển hệ thống thông tin, tạo lập công cụ tấn công trên Internet;
    • Sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào Dịch Vụ VieON.
    • Các hành vi xâm phạm đến sản phẩm, tài sản và uy tín của VieON.
   2. VieON có quyền đơn phương chấm dứt việc cung cấp dịch vụ cho Khách Hàng và không hoàn trả phí dịch vụ mà Khách Hàng đã thanh toán nếu Khách Hàng thực hiện bất kỳ hành vi nào trong số các hành vi không được làm nêu tại Điều 9.1 Điều Khoản Và Điều Kiện này. Đồng thời, trong trường hợp này, Khách Hàng chịu mọi trách nhiệm pháp lý và bồi thường thiệt hại thực tế phát sinh cho bất kỳ bên thứ ba nào theo quy định của pháp luật.
  4. XỬ LÝ VI PHẠM ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN

   1. Tùy theo mức độ nghiêm trọng của hành vi, vi phạm của Khách Hàng với Điều Khoản Và Điều Kiện này, bằng cách thông báo cho Khách Hàng, VieON sẽ đơn phương, toàn quyền quyết định và sẽ thông báo cho Khách Hàng các hình thức xử lý phù hợp dưới đây chậm nhất hai mươi bốn (24) giờ trước thời điểm xử lý:
    • Khóa Tài Khoản VieON có thời hạn (số ngày khóa do VieON quyết định tùy thuộc vào mức độ vi phạm) hoặc khóa vĩnh viễn.
    • Hủy bỏ toàn bộ những quyền lợi của người sử dụng gắn liền với các sản phẩm, dịch vụ do VieON cung cấp. Nếu Tài Khoản VieON của Khách Hàng bị khóa vĩnh viễn, toàn bộ những quyền lợi của chủ tài khoản cũng sẽ khóa vĩnh viễn.

    Hình thức xử phạt khóa Tài Khoản VieON có thời hạn được áp dụng đối với các hành vi xâm phạm quyền riêng tư như sử dụng hình ảnh cá nhân của người khác, công khai những tư liệu cá nhân và những thông tin như danh tính, địa chỉ, số điện thoại mà chưa được sự đồng ý hoặc bất kỳ hành vi vi phạm nào khác theo quy định pháp luật.
   2. Hình thức xử phạt khóa vĩnh viễn được áp dụng đối với các vi phạm được quy định tại Điều 9 Điều Khoản Và Điều Kiện này.
   3. Đối với các hành vi, dấu hiệu gian lận trong thanh toán, VieON có quyền áp dụng một trong các hình thức xử phạt phù hợp với quy định pháp luật.
   4. Trường hợp hành vi vi phạm của Khách Hàng chưa được quy định trong Điều Khoản Và Điều Kiện này, thì Khách Hàng phải chịu trách nhiệm theo quy định pháp luật.
  5. TRAO ĐỔI THÔNG TIN

   1. Khách Hàng có thể tương tác lựa chọn sử dụng các nội dung trên Dịch Vụ VieON và không được can thiệp bằng các bình luận hoặc không đưa nội dung cá nhân lên Dịch Vụ VieON hoặc Ứng Dụng VieON.
   2. Khách Hàng đồng ý cấp quyền cho VieON sử dụng nội dung thông tin do Khách Hàng cung cấp cho mục đích quảng bá, phát triển dịch vụ, bao gồm các dịch vụ mới mà chúng tôi có thể cung cấp trong tương lai phù hợp với quy định pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân.
  6. SỰ KIỆN BẤT KHẢ KHÁNG

   1. Sự Kiện Bất Khả Kháng” được hiểu là sự kiện xảy ra một cách khách quan, Các Bên không thể lường trước và dù Các Bên đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết nhưng vẫn không khắc phục được, bao gồm:
    • Quyết định thay đổi kênh chương trình vì có phương hại đến an ninh, chính trị quốc gia từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
    • Mất điện lưới cung cấp cho các thiết bị đặt tại các khu vực có liên quan và đường truyền tín hiệu internet, vệ tinh bị sự cố (trừ trường hợp do lỗi của VieON), hoặc do thiên tai, hỏa hoạn, chiến tranh;
    • Hệ thống mạng viễn thông bị gián đoạn do nhà cung cấp mạng viễn thông hoặc do thiên tai, hỏa hoạn, chiến tranh (trừ trường hợp do lỗi của VieON hoặc do thiết bị của Khách Hàng bị hư hỏng);
    • Hành vi cố ý phá hoại từ bên thứ ba (nếu có) mà không phải do lỗi của VieON và Khách Hàng.
    • Khách Hàng bị tai nạn, bệnh tật đang được điều trị tại cơ sở y tế hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam dẫn đến việc không thể tiếp tục sử dụng Dịch Vụ VieON. Trong trường hợp này, Khách Hàng có thể tự mình hoặc nhờ người thân hỗ trợ, liên hệ VieON để được ngưng sử dụng Dịch Vụ VieON. Khách Hàng cần cung cấp cho VieON giấy tờ hoặc tài liệu hợp pháp có xác nhận của cơ sở y tế chứng minh cho lý do mà Khách Hàng đưa ra.
    • Các trường hợp khác mà pháp luật có quy định.
   2. Không Bên nào bị xem là vi phạm Điều Khoản Và Điều Kiện nếu Bên đó không thực hiện được đầy đủ nghĩa vụ của mình do ảnh hưởng, cản trở trực tiếp bởi Sự Kiện Bất Khả Kháng.
    Trong thời hạn tối đa không quá ba (3) ngày làm việc kể từ ngày xảy ra Sự Kiện Bất Khả Kháng, Bên chịu ảnh hưởng bởi Sự Kiện Bất Khả Kháng phải thông báo cho Bên còn lại biết về Sự Kiện Bất Khả Kháng mà Bên đó đang gặp phải để Các Bên tìm giải pháp khắc phục.
  7. CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ

   STT

   Tên chỉ tiêu

   Mức theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (số hiệu Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia)

   Mức công bố

   1.TCVN 10298:2014Tốc độ chương trình tương ứng cho từng cấu hình (Video bitrates):
   + CIF: tốc độ từ 64 kbit/s tới 2Mbit/s
   + VGA: tốc độ từ 128 kbit/s đến 4Mbit/s
   Tốc độ chương trình tương ứng cho từng cấu hình (Video bitrates):
   + VGA: tốc độ từ 800 kbit/s đến 4Mbit/s
   2.TCVN 10298:2014Tốc độ tải trung bình chương trình truyền hình: Tth ≥ 320 kbps Tốc độ tải trung bình chương trình truyền hình: Tth ≥ 800 kbps
   3.TCVN 10298:2014Điểm chất lượng tín hiệu Video trung bình ≥ 3Điểm chất lượng tín hiệu Video trung bình ≥ 4
   4.TCVN 10298:2014Điểm chất lượng tín hiệu Audio trung bình ≥ 3Điểm chất lượng tín hiệu Audio trung bình ≥ 4
   5.TCVN 10298:2014Điểm chất lượng tín hiệu Video/Audio trung bình ≥ 3Điểm chất lượng tín hiệu Video/Audio trung bình ≥ 4
  8. TỔNG ĐÀI HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

   Mọi thông tin liên hệ, thắc mắc, khiếu nại hoặc đề nghị trợ giúp, Khách Hàng vui lòng liên hệ theo thông tin sau:

   CÔNG TY CỔ PHẦN VIEON
   Trung Tâm Dịch Vụ Khách hàng
   Email: support@vieon.vn
   Hotline: 1800599920 (miễn phí)
   Thời gian liên hệ: 24/7.