Tìm Đường Về Nhà

FINDING THE WAY HOME

0 lượt xem

Tìm Đường Về Nhà

Bộ phim là một góc nhìn về thực tại đầy đớn đau của tám triệu trẻ em sống tại các trại trẻ trên khắp thế giới.

Bình luận

No comment yet

Hãy để là người bình luận đầu tiên!

shortened Image