Phân Chia Giai Cấp

CLASS DIVIDE

0 lượt xem

Phân Chia Giai Cấp

Phần cuối cùng trong bộ ba phim về các động lực kinh tế ảnh hưởng đến những con người bình thường khám phá các tác động sâu sắc của đô thị hóa nóng lên khu dân cư West Chelsea của New York.

Bình luận

094***577

Nhắn tin hỏi thăm sức khỏe Chào bạn có thể sử dụng được không ít và gia đình sức khỏe và thành công trong

6 tháng trước
shortened Image