Thảm Họa Vỡ Đê: Lễ Tưởng Niệm 4 Hồi (Hồi 3&4)

WHEN THE LEVEES BROKE: A REQUIEM IN FOUR ACTS (ACTS 3&4)

0 lượt xem

Thảm Họa Vỡ Đê: Lễ Tưởng Niệm 4 Hồi (Hồi 3&4)

Phim tài liệu của HBO tái hiện những thiệt hại mà cơn bão Katrina đã gây ra cho New Orleans và câu chuyện của những người sống sót.

Bình luận

No comment yet

Hãy để là người bình luận đầu tiên!

shortened Image