shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Perri Peltz

Perri Peltz

Perri Peltz: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Đạo diễn, nhà báo
Mỹ
Cảnh Báo: Loại Thuốc Này Có Thể Giết Bạn - 01 - Perri Peltz

Cảnh Báo: Loại Thuốc Này Có Thể Giết Bạn

Phim tài liệu này soi chiếu về chứng nghiện opioid ở Mỹ, đưa ra bốn gia đình đã chịu nhiều mất mát khi người thân qua đời do sốc thuốc.

Bài Học Của Dee Dee Ricks - 02 - Perri Peltz

Bài Học Của Dee Dee Ricks

Bộ phim do HBO sản xuất về một người phụ nữ chiến đấu với bệnh ung thư và giúp đỡ những người đồng cảnh ngộ.

Những Kết Thúc Khác: Sáu Cách Mới Để Chết Ở Mỹ - 03 - Perri Peltz - Matthew O'Neill - Guadalupe Cuevas - Dick Shannon

Những Kết Thúc Khác: Sáu Cách Mới Để Chết Ở Mỹ

Bộ phim tài liệu này đem đến cái nhìn thẳng thắn về những người mắc bệnh nan y, ghi lại những quyết định liên quan đến lựa chọn sử dụng hỗ trợ y tế vào lúc cuối đời và nêu lên các cách mà người ta có thể lựa chọn để đánh dấu sự ra đi của mình.