Nổi Tiếng Ảo

FAKE FAMOUS

0 lượt xem

Nổi Tiếng Ảo

Phim tài liệu Nổi tiếng ảo khám phá ý nghĩa của sự nổi tiếng và ảnh hưởng trong thời đại kĩ thuật số thông qua một thí nghiệm xã hội đầy mới mẻ.

Bình luận

No comment yet

Hãy để là người bình luận đầu tiên!

shortened Image