Her - Câu Chuyện Phụ Nữ Châu Á 1

Her - Câu Chuyện Phụ Nữ Châu Á 1

HER – Women in Asia S1

0 lượt xem

Her - Câu Chuyện Phụ Nữ Châu Á 1

Mỗi tập của HER đều mang đến câu chuyện của ba người phụ nữ đến từ ba quốc gia châu Á khác nhau và từ những tầng lớp khác nhau trong xã hội.

Danh sách tập

Đề xuất cho bạn

Her - Câu Chuyện Phụ Nữ Châu Á 2

Her - Câu Chuyện Phụ Nữ Châu Á 2

Mỗi tập của HER đều mang đến câu chuyện của ba người phụ nữ đến từ ba quốc gia châu Á khác nhau và từ những tầng lớp khác nhau trong xã hội.

Bình luận

No comment yet

Hãy để là người bình luận đầu tiên!