1. Khách hàng xác nhận và đồng ý cho Vie Channel thu thập những thông tin sau khi Khách hàng sử dụng Dịch vụ VieON, bao gồm:
  1. Thông tin nhân thân của Khách hàng cung cấp cho Vie Channel như: họ tên, địa chỉ, email, số điện thoại, tên tài khoản, mật khẩu tài khoản, hình đại diện, thông tin thanh toán, thói quen mua sắm, sở thích, phong cách sống và bất kỳ thông tin cá nhân nào khác mà Khách hàng cung cấp cho Vie Channel thông qua VieON.
  2. Hệ thống của VieON cũng được tự động, chủ động tổng hợp, thu thập các thông tin như:
   1. Các thông tin mà Khách hàng cho phép Vie Channel truy cập trên thiết bị di động của Khách hàng khi Khách hàng cài đặt ứng dụng VieON.
   2. Thông tin từ các tổ chức/bên thứ ba mà Khách hàng đã cung cấp cho họ và Khách hàng cho phép họ kết nối với hệ thống của VieON (ví dụ Khách hàng đăng ký VieON bằng các tài khoản liên kết với các mạng xã hội, tài khoản email của Khách hàng).
   3. Địa chỉ IP của Khách hàng, cookies/history của Khách hàng trong quá trình Khách hàng sử dụng Dịch vụ VieON.
 2. Vie Channel cam kết không tiết lộ không mua bán, trao đổi thông tin Khách hàng cho bất kỳ bên thứ ba nào và Khách hàng xác nhận, đồng ý cho Vie Channel sử dụng các thông tin của Khách hàng nêu tại Mục 1.1 cho các mục đích sau:
  1. Để xử lý việc cung cấp dịch vụ, để cung cấp cho Khách hàng các sản phẩm hay dịch vụ Khách hàng yêu cầu từ Vie Channel, xử lý phần thanh toán;
  2. Để cải tiến và nâng cao trải nghiệm của Khách hàng trên VieON;
  3. Đánh giá việc sử dụng sản phẩm và dịch vụ trên VieON;
  4. Trao cho Khách hàng cơ hội tham gia vào các cuộc thi hay chương trình khuyến mãi;
  5. Phân tích tính hiệu quả của các nội dung;
  6. Đề xuất, giới thiệu về các bộ phim, chương trình truyền hình, quảng cáo mà Vie Channel cho rằng Khách hàng có thể quan tâm;
  7. Cá nhân hóa trải nghiệm trang trên VieON, đồng thời đánh giá số liệu thống kê về hoạt động của VieON, chẳng hạn như thời gian Khách hàng ghé thăm, trang web nào giới thiệu Khách hàng đăng nhập vào đó;
  8. Mỗi máy tính nối mạng đều được xác định bởi một chuỗi số gọi là "giao thức Internet" hay địa chỉ IP. Khi Khách hàng có một yêu cầu gửi đến máy chủ của VieON trong khi truy cập vào trang, máy chủ sẽ nhận ra Khách hàng thông qua địa chỉ IP đó. Điều này sẽ không ảnh hưởng gì đến những thông tin cá nhân của Khách hàng ngoài việc nhận ra một máy tính đang truy cập VieON. Vie Channel dùng thông tin này để xác lập thống kê về lượng truy cập toàn cục và để xem có sự lạm dụng băng thông hay không nhằm phối hợp với các chính sách pháp luật ban hành về an ninh mạng.
  9. Dịch vụ VieON có thể đăng quảng cáo và quảng cáo có thể bao gồm các đường dẫn tới các trang web khác. Cũng như nhiều website khác, VieON thiết lập và sử dụng cookie để tìm hiểu thêm về cách Khách hàng tương tác với nội dung của VieON và giúp VieON cải thiện trải nghiệm của Khách hàng khi sử dụng dịch vụ VieON.
 3. Vie Channel có thể chia sẻ thông tin của Khách hàng một cách hợp lý trong một số trường hợp sau:
  1. Được sự đồng ý của Khách hàng;
  2. Theo yêu cầu của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;
  3. Cho pháp nhân kế thừa liên quan đến việc sáp nhập, mua lại, hoặc bán lại toàn bộ hoặc một phần tài sản đáng kể của Vie Channel để phục vụ mục đích cung cấp và sử dụng dịch vụ.
 4. VieON thực hiện mọi biện pháp phòng ngừa thích hợp có thể để bảo mật thông tin cá nhân của Khách hàng. Tuy nhiên, trong những Trường Hợp Bất Khả Kháng theo quy định của Pháp luật và Điều Khoản Sử dụng này,  Khách hàng đồng ý với Vie Channel rằng không có một hệ thống an ninh nào trên toàn thế giới có thể đảm bảo an toàn 100% và có thể có những nhân tố vượt ra ngoài tầm kiểm soát của Vie Channel dẫn đến việc thông tin Khách hàng bị tiết lộ mà không phải do sự cố ý của Vie Channel. Do vậy, Vie Channel nỗ lực áp dụng mọi biện pháp có thể nhưng không bảo đảm thông tin của Khách hàng sẽ được bảo mật tuyệt đối khi xảy ra những sự cố ngoài ý muốn của Vie Channel.
 5. Cùng với Vie Channel, Khách hàng có trách nhiệm giữ bí mật thông tin của Khách hàng theo quy định về BẢO VỆ THÔNG TIN TÀI KHOẢN theo quy định tại Mục 9 Điều Khoản Sử Dụng và CÁC HÀNH VI KHÁCH HÀNG KHÔNG ĐƯỢC LÀM theo quy định tại Mục 15 Điều Khoản Sử Dụng. Vie Channel sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về việc tiết lộ thông tin Khách hàng do lỗi của Khách hàng không tuân thủ quy định nêu tại Điều Khoản Sử Dụng này, hoặc trên thiết bị của Khách hàng có chứa các phần mềm độc hại (virus, spyware, worm, mailware, key logger, v.v), hoặc Khách hàng đã kết nối tới các địa chỉ website không an toàn trước đó.
 6. Khách hàng có thể thực hiện việc tự chỉnh sửa thông tin cá nhân bằng cách tự truy cập vào website VieON.vn hoặc liên hệ với Vie Channel qua email support@vieon.vn.
 7. Khách hàng có thể thực hiện việc xóa thông tin cá nhân bằng cách dùng tính năng "Xóa tài khoản" trên ứng dụng VieON.
 8. Khách Hàng có thể xóa Tài khoản VieON bất kỳ thời điểm nào bằng cách dùng tính năng "Xóa tài khoản" trên ứng dụng VieON hoặc liên hệ với Vie Channel qua email support@vieon.vn và cung cấp các thông tin bắt buộc sau: Tên tài khoản VieON, Số điện thoại (hoặc email) dùng để đăng ký Tài khoản VieON. Sau khi hoàn tất việc xác thực thông tin Tài khoản VieON của Khách Hàng, Vie Channel sẽ tiến hành xóa Tài khoản VieON theo yêu cầu của Khách Hàng. Khi Quý Khách yêu cầu chúng tôi xóa tài khoản VieON của Quý Khách bằng việc chọn mục “Đồng Ý” và mục “Xóa Tài Khoản” bên dưới, Quý Khách đã hiểu toàn bộ và hoàn toàn đồng ý với những quy định sau:
  1. Trong thời gian bảy (7) ngày (“Thời Gian Chờ Duyệt”) kể từ ngày Quý Khách gửi yêu cầu trên ứng dụng VieON về việc yêu cầu xóa tài khoản VieON thì:
   1. Hệ thống của VieON sẽ tự động đăng xuất tài khoản của người dùng trên tất cả thiết bị
   2. Trong suốt Thời Gian Chờ Duyệt thì người dùng vẫn có quyền đăng nhập trở lại tài khoản VieON và thu hồi yêu cầu xóa tài khoản VieON. Sau khi người dùng thu hồi yêu cầu xóa tài khoản VieON, mọi quyền lợi của người dùng theo gói dịch vụ VieON mà Quý Khách đã thanh toán vẫn được tiếp tục sử dụng tài khoản VieON cho đến hết thời hạn của gói dịch vụ VieON tương ứng. 
   3. Trong suốt Thời Gian Chờ Duyệt, Vie Channel sẽ không xóa ngay các bản sao còn lại từ máy chủ hoặc hệ thống sao lưu của VieON để phục vụ cho việc phục hồi tài khoản nếu người dùng thu hồi yêu cầu xóa tài khoản VieON
  2. Ngay khi hết Thời Gian Chờ Duyệt, tài khoản VieON của Quý Khách sẽ bị xóa vĩnh viễn và không thể khôi phục lại, theo đó, Quý Khách đồng ý rằng:
   1. Tất cả thông tin có liên quan đến tài khoản của người dùng như: Số điện thoại, tên, email, lịch sử nội dung giao dịch hàng hóa, dịch vụ và thông tin cần thiết khác về các dịch vụ mà người tiêu dùng đã mua, sử dụng, v.v sẽ được xóa khỏi hệ thống VieON vĩnh viễn và không thể khôi phục. Tuy nhiên, hệ thống VieON có thể lưu trữ một số thông tin liên quan đến giao dịch, hóa đơn chứng từ để cơ quan có thẩm quyền kiểm tra theo quy định pháp luật về thuế, kế toán nhưng VieON không có trách nhiệm phải cung cấp những thông tin còn lưu trữ này cho Quý Khách.
   2. Tất cả các gói dịch vụ và nội dung thuê bao mà Quý Khách đang sử dụng sẽ bị hủy trước thời hạn mà không thể khôi phục và không được hoàn tiền (dù chưa sử dụng hết).
   3. Đối với các gói dịch vụ mà Quý Khách đăng ký tính năng tự động gia hạn (kèm theo chức năng tự động khấu trừ tiền thanh toán), Quý Khách cần phải lưu ý cho từng trường hợp cụ thể sau:
    1. Đối với gói dịch vụ VieON Quý Khách thực hiện thanh toán trực tiếp trên website VieON.vn bằng các phương thức thanh toán như thẻ ngân hàng, ví điện tử, v.v. chúng tôi sẽ hỗ trợ Quý Khách để hủy việc tự động gia hạn. Trong trường hợp, tính năng gia hạn không được hủy, Quý Khách vui lòng liên hệ tổng đài của chúng tôi để được hỗ trợ nhanh nhất. 
    2. Đối với gói dịch vụ VieON Quý Khách đăng ký tính năng tự động gia hạn trên các ứng dụng điện thoại của APP STORE và CH PLAY, Quý Khách vui lòng tự thực hiện thao thác hủy đăng ký tự động gia hạn theo hướng dẫn trên APP STORE và CH PLAY. Trường hợp Quý Khách không tự hủy tính năng tự động gia hạn trên APP STORE và CH PLAY, chúng tôi không chịu trách nhiệm giải quyết trong trường hợp Quý Khách tiếp tục bị APP STORE và CH PLAY trừ tiền do tính năng tự động gia hạn.
    3. Đối với gói dịch vụ VieON Quý Khách đăng ký tính năng tự động gia hạn thông qua các nhà mạng viễn thông là đối tác của VieON như VNPT, Viettel, v.v, Quý Khách vui lòng liên hệ trực tiếp với các nhà mạng mà Quý Khách đã đăng ký dịch vụ để hủy tính năng tự động gia hạn. Trường hợp Quý Khách không hủy tính năng tự động gia hạn với các nhà mạng, chúng tôi không chịu trách nhiệm giải quyết trong trường hợp Quý Khách tiếp tục bị các nhà mạng trừ tiền do tính năng tự động gia hạn.
    4. Trong trường hợp quy định tại Mục (ii) và (iii) nêu trên, Quý Khách hiểu và đồng ý rằng tài khoản VieON của Quý Khách đã bị xóa vĩnh viễn và việc Quý Khách bị trừ tiền không phải do chúng tôi thu tiền, do đó, chúng tôi không có trách nhiệm tiếp tục cung cấp dịch vụ VieON cho Quý Khách theo tài khoản VieON đã bị xóa trên hệ thống của chúng tôi.
  3. Trong trường hợp Quý Khách chưa hiểu rõ bất kỳ nội dung nào tại Mục 8.1 và Mục 8.2 nêu trên, Quý Khách sẽ chỉ thực hiện việc xóa tài khoản VieON sau khi đã liên hệ với chúng tôi để được giải đáp đầy đủ các thắc mắc.
  4. Chúng tôi không có bất kỳ trách nhiệm giải quyết thắc mắc, khiếu nại hoặc yêu cầu của Quý Khách và không có trách nhiệm khôi phục lại tài khoản VieON của Quý Khách khi tài khoản VieON của Quý Khách đã bị xóa vĩnh viễn theo quy định tại Mục 2 nêu trên.
 9. Vie Channel khuyến cáo Khách hàng hạn chế truy cập tài khoản bằng đăng nhập tự động, chú ý chế độ sao lưu mật khẩu và đảm bảo đăng xuất khỏi tài khoản khi sử dụng các thiết bị chung. Vie Channel sẽ không chịu trách nhiệm khi những thông tin cá nhân của Khách hàng bị rò rỉ vì bất kỳ lý do nào xuất phát từ Khách hàng.
 10. Thông tin về đơn vị thu thập và quản lý thông tin của Khách hàng
  CÔNG TY CỔ PHẦN VIE CHANNEL
  Địa chỉ trụ sở chính: số 222 Pasteur, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.
  Điện thoại: 028 39330739
 11. Điều khoản bảo mật này chỉ áp dụng những thông tin Khách hàng đăng ký trên hệ thống VieON. Mọi thông tin Khách hàng đăng ký tại những hệ thống khác sẽ không được Vie Channel bảo mật.