Tận Diệt Những Kẻ Hung Tàn

0 lượt xem

Tận Diệt Những Kẻ Hung Tàn

Nhà làm phim Raoul Peck điều tra về những làn sóng văn minh, thực dân và tận diệt xuyên suốt lịch sử phương Tây.

Danh sách tập

Bình luận

No comment yet

Hãy để là người bình luận đầu tiên!

shortened Image