Trọng Trách Quốc Gia Đối Với Trẻ Em Tập 2: Ngày Salad Của Kebreeya

The Weight Of The Nation For Kids 02: Kebreeya'S Salad Days

0 lượt xem

Trọng Trách Quốc Gia Đối Với Trẻ Em Tập 2: Ngày Salad Của Kebreeya

Bộ phim tài liệu ấm lòng kể câu chuyện về một thiếu niên 17 tuổi nỗ lực cải thiện nhận thức của cá nhân, gia đình và cộng đồng về dinh dưỡng tại quê nhà North Carolina.

Đề xuất cho bạn

Bình luận

No comment yet

Hãy để là người bình luận đầu tiên!

shortened Image