Wyatt Cenac Bàn Về Các Khu Vực Có Vấn Đề - Phần 2

WYATT CENAC'S PROBLEM AREAS S2

0 lượt xem

Wyatt Cenac Bàn Về Các Khu Vực Có Vấn Đề - Phần 2

Chuyên mục của Wyatt Cenac về các vấn đề chính trị-xã hội của nước Mỹ với lối dẫn dắt châm biếm sâu cay.

Danh sách tập

Bình luận

No comment yet

Hãy để là người bình luận đầu tiên!

shortened Image