Giáo Đường Cây Sự Sống

Giáo Đường Cây Sự Sống

A Tree Of Life

0 lượt xem

Giáo Đường Cây Sự Sống

Bộ phim tài liệu về vụ xả súng tại một giáo đường Do Thái ở Pittsburgh gây ra cái chết cho 11 giáo dân bởi một kẻ bài Do Thái.

Bình luận

No comment yet

Hãy để là người bình luận đầu tiên!