Tinh Thần Salsa | Tình Yêu Và Điệu Nhảy Salsa (2014)

0 lượt xem

Tinh Thần Salsa

Phim tài liệu về một nhóm người New York tham gia lớp học nhảy salsa tại khu Harlem.
shortened Image