Bên Ngoài Bong Bóng: Du Hành Cùng Alexandra Pelosi

OUTSIDE THE BUBBLE: ON THE ROAD WITH ALEXANDRA PELOSI

0 lượt xem

Bên Ngoài Bong Bóng: Du Hành Cùng Alexandra Pelosi

Muốn thoát khỏi cái bong bóng mình đã sống lâu nay, Alexandra Pelosi lên đường trò chuyện với những người Mỹ đồng bào trong một nỗ lực để thấu hiểu quan điểm của người khác.

Bình luận

No comment yet

Hãy để là người bình luận đầu tiên!

shortened Image