Ngày Thanh Trừng: Năm Bầu Cử

Ngày Thanh Trừng: Năm Bầu Cử

THE PURGE: ELECTION YEAR

0 lượt xem

Ngày Thanh Trừng: Năm Bầu Cử

Buổi lễ thanh trừng một lần nữa được tổ chức vào thời điểm diễn ra cuộc bầu cử khiến người dân chia thành hai phe ủng hộ và phản đối sự kiện này.

Bình luận

No comment yet

Hãy để là người bình luận đầu tiên!