shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Frank Grillo

Frank Grillo

Frank Grillo: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Diễn viên
Mỹ

Ngày Thanh Trừng: Hỗn Loạn

Quy mô của Ngày thanh trừng nâng lên trong phần 2 khi một nhóm người phải tìm cách sống sót khi bị đẩy ra đường.

Ngày Thanh Trừng: Năm Bầu Cử

Buổi lễ thanh trừng một lần nữa được tổ chức vào thời điểm diễn ra cuộc bầu cử khiến người dân chia thành hai phe ủng hộ và phản đối sự kiện này.