Nhật Kí Covid New York

COVID DIARIES NYC

0 lượt xem

Nhật Kí Covid New York

Năm nhà làm phim trẻ ghi lại những tác động của Covid-19 lên gia đình mình vào thời điểm đại dịch bắt đầu bùng phát tại New York.

Bình luận

No comment yet

Hãy để là người bình luận đầu tiên!

shortened Image