Mầm Mống Tội Ác Trở Lại

Mầm Mống Tội Ác Trở Lại

The Bad Seed Returns

0 lượt xem

Mầm Mống Tội Ác Trở Lại

Sau khi bố mất, Emma phải sống với cô của mình. Khi người thân và bạn học bắt đầu có những hoài nghi về Emma, cô phải tìm cách đối phó với kẻ thù bằng mọi cách có thể.

Bình luận

No comment yet

Hãy để là người bình luận đầu tiên!