shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Mykelti Williamson

Mykelti Williamson

Mykelti Williamson: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Diễn viên
Âu Mỹ

Ngày Thanh Trừng: Năm Bầu Cử

Buổi lễ thanh trừng một lần nữa được tổ chức vào thời điểm diễn ra cuộc bầu cử khiến người dân chia thành hai phe ủng hộ và phản đối sự kiện này.