shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ James DeMonaco

James DeMonaco

James DeMonaco: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Đạo diễn
Mỹ

Thanh Trừng

Một gia đình bị thử thách trong suốt 12 tiếng khi mọi tội ác được hợp pháp hóa và các dịch vụ cấp cứu bị đình chỉ.

Ngày Thanh Trừng: Năm Bầu Cử

Buổi lễ thanh trừng một lần nữa được tổ chức vào thời điểm diễn ra cuộc bầu cử khiến người dân chia thành hai phe ủng hộ và phản đối sự kiện này.