Lời Thề Phần 2

Lời Thề Phần 2

THE VOW S2

0 lượt xem

Lời Thề Phần 2

Phần hai của loạt phim tài liệu dài kì đi sâu tìm hiểu về những hoạt động sai trái của tà giáo NXIVM, từ việc rửa tiền đến buôn bán nô lệ tình dục.

Danh sách tập

Bình luận

Ảnh đại diện chưa cập nhật
No comment yet

Hãy là người bình luận đầu tiên!