Điên, Không Mất Trí

CRAZY, NOT INSANE

0 lượt xem

Điên, Không Mất Trí

Bộ phim tài liệu theo chân bác sĩ Dorothy Otnow Lewis, nhà tâm lí nghiên cứu những kẻ sát nhân, cố gắng tìm kiếm câu trả lời về lí do người ta giết người bằng cách đi sâu vào tâm trí những kẻ sát nhân.

Bình luận

No comment yet

Hãy để là người bình luận đầu tiên!

shortened Image