Hậu Sự Thật: Thông Tin Sai Lệch Và Cái Giá Của Tin Giả

AFTER TRUTH: DISINFORMATION AND THE COST OF FAKE NEWS

0 lượt xem

Hậu Sự Thật: Thông Tin Sai Lệch Và Cái Giá Của Tin Giả

Bộ phim tài liệu của HBO nghiên cứu về hiện tượng tin giả ở Mỹ và tác động của nó lên các công dân.

Bình luận

No comment yet

Hãy để là người bình luận đầu tiên!

shortened Image