shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Andrew Rossi

Andrew Rossi

Andrew Rossi: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Nhà sản xuất
Âu Mỹ
Hậu Sự Thật: Thông Tin Sai Lệch Và Cái Giá Của Tin Giả - 01 - Andrew Rossi

Hậu Sự Thật: Thông Tin Sai Lệch Và Cái Giá Của Tin Giả

Bộ phim tài liệu của HBO nghiên cứu về hiện tượng tin giả ở Mỹ và tác động của nó lên các công dân.