Ali Và Cavett: Câu Chuyện Của Những Đoạn Băng

ALI & CAVETT: THE TALE OF THE TAPES

0 lượt xem

Ali Và Cavett: Câu Chuyện Của Những Đoạn Băng

Cuộc đời Muhammad Ali được thể hiện qua ống kính từ những lần ông xuất hiện trên chương trình tọa đàm của Dick Cavett.

Bình luận

No comment yet

Hãy để là người bình luận đầu tiên!

shortened Image