Giữa Thế Giới Và Tôi

BETWEEN THE WORLD AND ME

0 lượt xem

Giữa Thế Giới Và Tôi

Chương trình đặc biệt này bao gồm nhiều trích đoạn từ cuốn sách của Ta-Nehisi Coates về việc lớn lên tại thành phố Baltimore nhiều khó khăn. Bô phim tài liệu chứa đựng nhiều hình ảnh tư liệu về cuộc sống đời thường của nhân vật chính.

Bình luận

No comment yet

Hãy để là người bình luận đầu tiên!

shortened Image