Ngộ Không Trở Về

Return Of Wu Kong

0 lượt xem

Ngộ Không Trở Về

Ngộ Không Trở Về lấy bối cảnh 500 năm sau sau khi đã thỉnh Chân kinh từ Tây phương. Lúc này, Đại bàng Kim Sí trốn thoát, thiên giới đại loạn, sinh linh tam giới đồ thán. Ngô Không vì cứu vớt Tam giới, ngậm theo di vật của Phật Tổ xuống trần gian, hóa thành trừ yêu sư "Thạch Sinh", đi theo sư phụ để hàng yêu trừ ma.

Bình luận

No comment yet

Hãy để là người bình luận đầu tiên!

shortened Image