shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Phàn Thiếu Hoàng

Phàn Thiếu Hoàng

Phàn Thiếu Hoàng: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Diễn viên
Hồng Kông
Tiết Đinh San - 01 - Hoàng Tổ Quyền - Ngô Việt – Phàn Thiếu Hoàng – Phó Miểu – Trì Soái

Tiết Đinh San

Bộ phim tái hiện bản hùng ca Tây chinh bình loạn của dòng họ Tiết gia và mối tình ngang trái của Tiết Đinh San – Phàn Lê Huê.