Đại Mộng Tây Du 3: Kỳ Ngộ Nữ Nhi Quốc

Dream Journey 3:The Land of Many Perfumes

0 lượt xem

Đại Mộng Tây Du 3: Kỳ Ngộ Nữ Nhi Quốc

Hàng loạt người dân trong Nữ nhi quốc bị tàn sát, oan hồn khắp nơi. Lúc này, thầy trò Đường Tăng vừa đi đến nơi này, biết được tình cảnh của người dân Nữ nhi quốc. Đường Tăng vì giải cứu bọn họ nên không để ý đến lời phản đối của các đồ đệ, cuối cùng thành công siêu dộ chúng oan hồn tại Nữ nhi quốc.

Bình luận

No comment yet

Hãy để là người bình luận đầu tiên!

shortened Image