Đại Tiên Bắt Yêu 2

The Love of Immortal

0 lượt xem

Đại Tiên Bắt Yêu 2

Thiên Ý là một tiểu tiên đồng ở Tiên Thư Các. Trong một lần hạ phàm bắt yêu, Thiên Ý vô tình đụng độ với Tuyết yêu, từ đó nảy sinh tình cảm.

Bình luận

No comment yet

Hãy để là người bình luận đầu tiên!

shortened Image