Xuân Thu Phong Thần

Chun Qiu Fengshen

0 lượt xem

Xuân Thu Phong Thần

Vào cuối thời nhà Chu, vua Chu hành động tùy tiện, dùng cạn kiệt mọi nguồn lực để xây dựng binh quyền, khiến bách tính lầm than, đất nước đứng trước bờ vực suy đồi. Lợi dụng sự hỗn loạn, yêu quái đến gây náo loạn thế giới loài người. Bị hồ yêu câu dẫn, vua Chu ra lệnh bắt và giết tất cả thợ săn trên toàn quốc. Cha mẹ của Hàn Cơ bị quân lính giết chết một cách tàn nhẫn. May mắn thay, Hàn Cơ được cứu bởi chúa tể Lâm Cảnh Cốc, người mà anh ta nhận làm chủ nhân của mình.

Bình luận

No comment yet

Hãy để là người bình luận đầu tiên!

shortened Image