VieON - Không Thể Rời Mắt

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Wyatt Cenac

Wyatt Cenac

Wyatt Cenac: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Mỹ

Wyatt Cenac Bàn Về Các Khu Vực Có Vấn Đề - Phần 2

Chuyên mục của Wyatt Cenac về các vấn đề chính trị-xã hội của nước Mỹ với lối dẫn dắt châm biếm sâu cay.