Trư Bát Giới Hàng Yêu

Trư Bát Giới Hàng Yêu

Demon Demon Performance Record

0 lượt xem

Trư Bát Giới Hàng Yêu

"Trư Bát Giới Hàng Yêu" lấy Thiên Bồng làm nhân vật chính. Kể về việc "Ngạo kiều thiên thần" Thiên Bồng bị giáng làm phàm nhân do đắc ý vênh váo sau khi chiến thắng Cùng Kỳ. Sau khi thành người phàm, Thiên Bồng phải tu hành tích công đức, kết mối nhân duyên với Cao Thúy Lan, cũng như chấm dứt ân oán trăm năm với Cùng Kỳ, giải cứu chúng sinh.

Bình luận

No comment yet

Hãy để là người bình luận đầu tiên!