Huyền Môn Đại Sư

0 lượt xem

Huyền Môn Đại Sư

3000 năm trước, Chiến thần Dương Tiễn tiên đoán nhân gian sẽ gặp đại nạn diệt vong, chỉ có vấn đạo giả mang theo thánh giáp nguyên thủy hợp nhất mới có thể giải cứu nhân gian. Vào thời Đông Hán, Lang tộc lập nên U Linh hoàng triều, khắp vùng trung nguyên rộng lớn phải đối mặt với nhiều nguy cơ đe dọa. Tiên Minh lo sợ Lang tộc gây hại nhân gian, nên đã tổ chức tìm kiếm thánh giáp và tuyển chọn vấn đạo giả để dẹp trừ tai họa...

Danh sách tập

Tập 1. Chủ động Huyền Môn Đại Sư - 46 Tập | VieON

Tập 1. Chủ động

46ph

Trương Lăng (Đồng Mộng Thực) chủ động đến gặp Tiên Hoa Đào

Tập 2. Cây đào ngàn năm Huyền Môn Đại Sư - 46 Tập | VieON

Tập 2. Cây đào ngàn năm

47ph

Trương Lăng (Đồng Mộng Thực) cùng Phi Phi (Vương Tú Trúc) đến cây đào ngàn năm

Tập 3. Bạn đồng hành Huyền Môn Đại Sư - 46 Tập | VieON

Tập 3. Bạn đồng hành

47ph

Trong lúc đi lạc Trương Lăng gặp được người bạn nói cho y về trận chiến Ngũ Nhạc

Tập 4. Tham gia huyền môn Huyền Môn Đại Sư - 46 Tập | VieON

Tập 4. Tham gia huyền môn

47ph

Trương Lăng (Đồng Mộng Thực) tham gia trận chiến Ngũ Nhạc

Tập 5. Thi đấu Huyền Môn Đại Sư - 46 Tập | VieON

Tập 5. Thi đấu

46ph

Mọi người tham gia trận chiến Ngũ Nhạc đấu với nhau

Tập 6. Vòng thi ảo ảnh Huyền Môn Đại Sư - 46 Tập | VieON

Tập 6. Vòng thi ảo ảnh

46ph

Mọi người thi vòng ảo ảnh bước vào tửu quán và nhận thử thách

Tập 7. Vũ khí Huyền Môn Đại Sư - 46 Tập | VieON

Tập 7. Vũ khí

46ph

Để hoàn thành nhiệm vụ mọi người phải mua vũ khí ma thuật

Tập 8. Áo giáp Huyền Môn Đại Sư - 46 Tập | VieON

Tập 8. Áo giáp

46ph

Trương Lăng được dẫn đến phòng số 12 và nhận chiếc áo giáp cũ

Tập 9. Cứu người Huyền Môn Đại Sư - 46 Tập | VieON

Tập 9. Cứu người

46ph

Trương Lăng hi sinh để cứu mạng mọi người

Tập 10. Tập hợp Huyền Môn Đại Sư - 46 Tập | VieON

Tập 10. Tập hợp

46ph

Trương Lăng may mắn lọt vào những người chơi tiếp theo, mọi người tập trung vui vẻ

Tập 11. Lễ hội mùa Thu Huyền Môn Đại Sư - 46 Tập | VieON

Tập 11. Lễ hội mùa Thu

47ph

Những người chơi phải đi đến đất nước không nước mắt để tham gia lễ hội

Tập 12. Dịch mã cổ đạo Huyền Môn Đại Sư - 46 Tập | VieON

Tập 12. Dịch mã cổ đạo

47ph

Mọi người chứng kiến ma trận cổ đạo

Tập 13. Ngất xỉu Huyền Môn Đại Sư - 46 Tập | VieON

Tập 13. Ngất xỉu

47ph

Sau khi ngất xỉu, Trương Lăng sử dụng hết nội lực mình cho Phi Phi

Tập 14. Tin xấu Huyền Môn Đại Sư - 46 Tập | VieON

Tập 14. Tin xấu

46ph

Trưởng Phong bị trúng thương nặng và mọi người nhận được một tin xấu

Tập 15. Đàm phán Huyền Môn Đại Sư - 46 Tập | VieON

Tập 15. Đàm phán

47ph

Mọi người đề phòng Trương Lăng

Tập 16. Thung lũng chết Huyền Môn Đại Sư - 46 Tập | VieON

Tập 16. Thung lũng chết

46ph

Trương Lăng cùng mọi người đến thung lũng chết để giải cứu những người gặp nạn

Tập 17. Đối phó Huyền Môn Đại Sư - 46 Tập | VieON

Tập 17. Đối phó

47ph

Mọi người nghĩ cách đối phó với Ảnh tướng quân

Tập 18. Tỏ tình Huyền Môn Đại Sư - 46 Tập | VieON

Tập 18. Tỏ tình

47ph

Thiết Lang tỏ tình với Phi Phi

Tập 19. Huấn luyện Huyền Môn Đại Sư - 46 Tập | VieON

Tập 19. Huấn luyện

46ph

Thiết Lang cùng Trương Lăng được huấn luyện đặc biệt để xua đuổi tà ma

Tập 20. Hòa đồng Huyền Môn Đại Sư - 46 Tập | VieON

Tập 20. Hòa đồng

47ph

Tuy bị mọi người cười nhưng Trương Lăng vẫn khuyên Thiết Lang nên cười lại

Tập 21. Bảo vệ danh tính Huyền Môn Đại Sư - 46 Tập | VieON

Tập 21. Bảo vệ danh tính

46ph

Trương Lăng bảo vệ danh tính của cha mình, anh tin ba mình là người ngay thẳng

Tập 22. Kỉ niệm cũ Huyền Môn Đại Sư - 46 Tập | VieON

Tập 22. Kỉ niệm cũ

46ph

Trương Lăng xúc động nhớ về quá khứ cùng Phi Phi ở Tiên Hoa Đào

Tập 23. Không ngần ngại Huyền Môn Đại Sư - 46 Tập | VieON

Tập 23. Không ngần ngại

47ph

Trương Lăng đưa Phi Phi, Thiết Lang cùng mọi người trốn thoát và anh hóa thành cây

Tập 24. Đánh cắp Huyền Môn Đại Sư - 46 Tập | VieON

Tập 24. Đánh cắp

47ph

Trương Lăng lẻn vào gò vô cực và đánh cắp bộ giáp thiêng

Tập 25. Vị thần Huyền Môn Đại Sư - 46 Tập | VieON

Tập 25. Vị thần

47ph

Phi Phi bước vào vương quốc của các vị thần

Tập 26. Bộ giáp thứ 2 Huyền Môn Đại Sư - 46 Tập | VieON

Tập 26. Bộ giáp thứ 2

47ph

Thiết Lang phát hiện ra bộ giáp thánh thứ hai chính là báu vật quốc gia "Chim lửa"

Tập 27. Phương pháp Huyền Môn Đại Sư - 46 Tập | VieON

Tập 27. Phương pháp

47ph

Trương Lang biết được phương pháp bẻ khóa

Tập 28. Kế hoạch thông minh Huyền Môn Đại Sư - 46 Tập | VieON

Tập 28. Kế hoạch thông minh

47ph

Trương Lang thực hiện kế hoạch giả làm thuật sĩ

Tập 29. Vương quốc bí ẩn Huyền Môn Đại Sư - 46 Tập | VieON

Tập 29. Vương quốc bí ẩn

46ph

Trương Lang đến vương quốc Lâu Lan

Tập 30. Lời tỏ tình Huyền Môn Đại Sư - 46 Tập | VieON

Tập 30. Lời tỏ tình

46ph

Bất Phàm tỏ tình với Ảnh Nhi trong lúc hôn mê

Tập 31. Nói thật Huyền Môn Đại Sư - 46 Tập | VieON

Tập 31. Nói thật

47ph

Hán Vũ kể hết cho Hán Công mọi chuyện xảy ra ở thung lũng chết

Tập 32. Không cải tà Huyền Môn Đại Sư - 46 Tập | VieON

Tập 32. Không cải tà

47ph

An Khắc Nhi bị nghĩa phụ chọn làm nguyên đan

Tập 33. Gặp lại cha mẹ Huyền Môn Đại Sư - 46 Tập | VieON

Tập 33. Gặp lại cha mẹ

47ph

Trương Lăng gặp lại ba mẹ của mình

Tập 34. Bảo vệ danh tiếng Huyền Môn Đại Sư - 46 Tập | VieON

Tập 34. Bảo vệ danh tiếng

47ph

Trương Lăng tranh chấp để bảo vệ danh tiếng cha mẹ mình

Tập 35. Mối quan tâm Huyền Môn Đại Sư - 46 Tập | VieON

Tập 35. Mối quan tâm

47ph

Mỗi người đều có mối quan tâm riêng không thể ngủ được

Tập 36. Chấp nhận tình cảm Huyền Môn Đại Sư - 46 Tập | VieON

Tập 36. Chấp nhận tình cảm

46ph

Phi Phi chấp nhận tình cảm của Thiết Lang

Tập 37. Trạm chính Huyền Môn Đại Sư - 46 Tập | VieON

Tập 37. Trạm chính

46ph

Trạm chính của Ngũ Liên Minh bị đột kích

Tập 38. Kiếm thuật Huyền Môn Đại Sư - 46 Tập | VieON

Tập 38. Kiếm thuật

47ph

Thập vạn kiếm thuật trở lại môn phái

Tập 39. Gặp nạn Huyền Môn Đại Sư - 46 Tập | VieON

Tập 39. Gặp nạn

47ph

Trương Lăng cùng Phi Phi và Thiết Lang đi cứu Lưu Ly

Tập 40. Suy sụp Huyền Môn Đại Sư - 46 Tập | VieON

Tập 40. Suy sụp

46ph

Không nghĩ được cách cứu Lưu Ly, Trương Lăng lâm vào cảnh uống rượu

Tập 41. Ảo ảnh biến mất Huyền Môn Đại Sư - 46 Tập | VieON

Tập 41. Ảo ảnh biến mất

47ph

Thiết Lang và Phi Phi trả qua ảo ảnh một cách êm đẹp

Tập 42. Thừa nhận Huyền Môn Đại Sư - 46 Tập | VieON

Tập 42. Thừa nhận

47ph

Trương Lăng thừa nhận mình thích Phi Phi

Tập 43. Mảnh giáp cuối Huyền Môn Đại Sư - 46 Tập | VieON

Tập 43. Mảnh giáp cuối

47ph

Trương Lăng cùng Phi Phi phá vỡ lời nguyền và tìm được mảnh giáp cuối

Tập 44. Thủ lính Huyền Môn Đại Sư - 46 Tập | VieON

Tập 44. Thủ lính

46ph

Côn Lôn trở thành thủ lĩnh của Ngũ Liên Minh

Tập 45. Ngăn chặn Huyền Môn Đại Sư - 46 Tập | VieON

Tập 45. Ngăn chặn

46ph

Trương Lăng bất ngờ xuất hiện trên chiến trường và ngăn chặn cuộc chiến

Tập 46. Bộ giáp Huyền Môn Đại Sư - 46 Tập | VieON

Tập 46. Bộ giáp

46ph

Trương Lăng mặc áo giáp thánh và đánh bại Côn Lôn

Đề xuất cho bạn

Minh Nguyệt Từng Chiếu Giang Đông Hàn - 01 - Lam Hải Hạn - Vu Mông Lung – Hình Phi – Mễ Nhiệt – Mã Nguyệt

Minh Nguyệt Từng Chiếu Giang Đông Hàn

Minh Nguyệt Từng Chiếu Giang Đông Hàn xoay quanh mối tình của Thanh Hoằng và Lâm Phóng cùng nhau trải qua nhiều chuyện, cùng nhau trưởng thành.

Na Tra Hàng Yêu Ký - 02 - Tưởng Y Y – Ngô Giai Di – Đại Siêu – Thôi Nhã Hàm

Na Tra Hàng Yêu Ký

Na Tra Hàng Yêu Ký kể về hành trình của Na Tra và người bạn thân thiết của mình là Tiểu Long Nữ cùng nhau hàng yêu phục ma bảo vệ nhân gian.

Thần Thám Kỳ Tài - 03 - Lâm Phong (Director) - Huỳnh Tông Trạch – Lâm Tâm Như – Mã Thiên Vũ – Viên Hoằng – Tôn Kiêu Kiêu – Thích Vy

Thần Thám Kỳ Tài

Thần thám kỳ tài khắc họa về nhân vật lịch sử có thật – Địch Nhân Kiệt hứa hẹn mang đến những thước phim hồi hộp, bất ngờ từ các vụ án ly kỳ.

Thần Điêu Đại Hiệp 2021 - 04 - Lâm Phong (Director) - Đồng Mộng Thực – Mao Hiểu Tuệ – Văn Kỳ – Mao Lâm Lâm

Thần Điêu Đại Hiệp 2021

Thần Điêu Đại Hiệp 2021 xoay quanh tình yêu của hai nhân vật chính là Dương Quá và Tiểu Long Nữ.

Tân Bảo Tiêu - 05 - Sung Hoon – Quách Bích Đình – Bạch Tịnh – Trần Quốc Khôn – Từ Hy Nhan

Tân Bảo Tiêu

Tân bảo tiêu xoay quanh Quách Húc - thiếu chủ Trường Xuân cục nhận lời hộ tống bí kíp.

Phong Vân 2 - 06 - Lý Huệ Dân - Triệu Văn Trác – Hà Nhuận Đông – Tần Lam – Trần Di Dung

Phong Vân 2

​Phong Vân 2 kể về việc lo sợ ma tính của Nhiếp Phong gây hại cho võ lâm, Bộ Kinh Vân quyết định đấu một trận sống chết để chế phục tâm ma của anh.

Cổ Kiếm Kỳ Đàm 2 - 07 - Thái Tinh Thịnh - Trương Trí Nghiêu – Lý Trị Đình – Phó Tân Bác – Thiệu Binh – Khương Văn (Nữ) – Dĩnh Nhi

Cổ Kiếm Kỳ Đàm 2

Cổ kiếm kỳ đàm 2 xoay quanh Nhạc Vô Dị, chàng trai hiệp nghĩa lên đường đi tìm tòi học tập yển thuật .Trên đường cậu gặp được tình yêu đời mình.

Vi Sư Sắc Sảo - 08 - Mã Hoa Can – Hoàng Vĩ Kiệt – Đàm Hữu Nghiệp - Diệp Tổ Tân – Lưu Thi Thi – Ngô Ánh Khiết – Hoắc Kiến Hoa – Ngô Kỳ Long

Vi Sư Sắc Sảo

Vi sư sắc sảo kể về Liễu Ngạo Thiên vốn là một hiệp khách mật thám giang hồ gia nhập học viện Hoằng Văn và trở thành vi sư.

Hiên Viên Kiếm Hán Chi Vân - 09 - Trương Vân Long – Vu Mông Lung – Quan Hiểu Đồng – Trương Giai Ninh – Đại Tư – Cao Vỹ Quang

Hiên Viên Kiếm Hán Chi Vân

Hiên Viên Kiếm - Hán Chi Vân là một bộ phim kể về truyền thuyết về thanh kiếm thần khí thượng cổ của Hiên Viên Đại Đế.

Tiêu Môn - 38 Tập | Phim Truyền hình Trung Quốc - 10 - Giả Thanh – Lý Kiện – Lưu Nhất Hàm – Hoắc Kiến Hoa

Tiêu Môn

Tiêu Môn xoay quanh nhân vật Lưu An Thuận là 1 tiêu sư, cả đời luôn tuân thủ nghiêm ngặt vào 2 chữ "quy củ".

Thiên Cơ Thập Nhị Cung - 11 - Trần Bằng - Tống Văn Tác – Hồ Ý Hoàn – Trần Mộng Hy – Khâu Hồng Khải

Thiên Cơ Thập Nhị Cung

Thiên Cơ Thập Nhị Cung xoay quanh chàng thiếu niên trẻ tuổi Thẩm Hào hành tẩu giang hồ để tìm ra thân phận thật sự của mình.

Khánh Dư Niên - 12 - Tôn Hạo - Trương Nhược Quân – Trần Đạo Minh – Lý Thấm – Tống Dật – Tân Chỉ Lôi – Quách Kỳ Lân – Ngô Cương

Khánh Dư Niên

Khánh Dư Niên kể về chàng thiếu niên Phạm Nhàn với thân thế mang nhiều bí ẩn nên anh quyết đến kinh thành giải mã bí mật thân phận.

Chung Quỳ Tróc Yêu Ký - 13 - Dương Húc Văn – Dương Dung – Mạch Địch Na – Lý Tử Phong

Chung Quỳ Tróc Yêu Ký

Chung Quỳ tróc yêu ký xoay quanh hành trình tìm lại thân phận của thần Chung Quỳ vì phạm tội nên đã bị đày xuống trần và mất trí nhớ.

Tương Dạ - 14 - Viên Băng Nghiên – Tống Y Nhân – Trần Phi Vũ – Quách Phẩm Siêu – Lê Minh

Tương Dạ

Tương Dạ xoay quanh Ninh Khuyết vì muốn giải oan cho gia đình, dẫn thị nữ Tang Tang vào Đô Thành.

Võ Đang Nhất Kiếm - 15 - Lộ Kỳ - Sài Bích Vân – Vu Phi Phàm – Ông Hồng

Võ Đang Nhất Kiếm

Võ Đang Nhất Kiếm chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Lương Vũ Sinh, kể về chàng thiếu niên trẻ tuổi Lam Ngọc Kinh và sứ mệnh Võ Đang của mình.

shortened Image