Sứ Mệnh Của Tôi

Tập 1

My Calling

0 lượt xem

Tập 1

My Calling tập trung vào những người có cuộc sống và trách nhiệm hoàn toàn khác nhau, nhưng họ đều có chung một điểm: sự cống hiến cho một mục đích cụ thể. Với lòng dũng cảm và sáng tạo của riêng mình, họ quyết tâm biến những ý tưởng của mình thành hiện thực, cho chính họ và cho người khác.

Bình luận

No comment yet

Hãy để là người bình luận đầu tiên!