Chúng Tôi Chưa Bỏ Cuộc

WE ARE NOT DONE YET

0 lượt xem

Chúng Tôi Chưa Bỏ Cuộc

Phim tài liệu này theo chân một nhóm cựu binh và binh sĩ đang tại ngũ khi họ tập hợp lại để đương đầu với quá khứ và tổn thương tâm lí hiện tại qua một lớp viết văn.

Đề xuất cho bạn

Bình luận

No comment yet

Hãy để là người bình luận đầu tiên!

shortened Image