Hoài Nghi Darwin

QUESTIONING DARWIN

0 lượt xem

Hoài Nghi Darwin

Phim tài liệu này của HBO khám phá những khó khăn của Darwin trong quá trình nghiên cứu thuyết chọn lọc tự nhiên.

Bình luận

No comment yet

Hãy để là người bình luận đầu tiên!

shortened Image