Mỹ Thuật Đen Trong Điều Kiện Thiếu Sáng

Mỹ Thuật Đen Trong Điều Kiện Thiếu Sáng

BLACK ART: IN THE ABSENCE OF LIGHT

0 lượt xem

Mỹ Thuật Đen Trong Điều Kiện Thiếu Sáng

Lấy cảm hứng từ các tác phẩm của cố nghệ sĩ và nhà giám tuyển David Dirksell, bộ phim tài liệu đề cập đến những đóng góp của các nghệ sĩ da màu đối với nề văn hóa đương đại.

Bình luận

No comment yet

Hãy để là người bình luận đầu tiên!