Ước Mơ Bị Cấm Đoán

Forbidden Dream

0 lượt xem

Ước Mơ Bị Cấm Đoán

Tình bạn 20 năm bất chấp địa vị xã hội giữa nhà vua Sejong và nô lệ tài năng Jang Yeong Sil, cả hai khao khát những phát minh vượt ra ngoài phạm vi thực tại và tin vào giấc mơ bất chấp những gì thế giới đang tồn tại.

Bình luận

Ngụy Tuấn Kiệt

Ngụy Tuấn Kiệt

Ước mơ bị CẤM ĐOÁN

10 tháng trước
Ngụy Tuấn Kiệt

Ngụy Tuấn Kiệt

Phim hàn quốc cổ trang hay quá

10 tháng trước
Triệu Trần

Triệu Trần

phim rất hay

11 tháng trước
Hoang Dinhkhang

Hoang Dinhkhang

phim hay quá

12 tháng trước
shortened Image