shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Shin Goo

Shin Goo

Shin Goo: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Diễn viên
Hàn Quốc

Ước Mơ Bị Cấm Đoán

Tình bạn giữa một vì vua và một nhà khoa học thiên tài đã mở ra thời kỳ phát triển thiên văn học nâng cao sự thịnh vượng của quốc gia