Trường An 12 Canh Giờ

Tập 2B. Tử tội

The Longest Day In Chang'an

0 lượt xem

Ngày cuối để xem trên VieON: 25/06

Tập 2B. Tử tội

Đêm trước lễ Nguyên Tiêu, thành Trường An lâm vào tình trạng nguy kịch. Tử tù Trương Tiểu Kính cùng thiếu niên danh sĩ Lý Tất bắt tay cứu thành Trường An trong vòng 12 canh giờ.

Danh sách tập

VieON

Tập 1A. Âm mưu

22ph

Lý Tất (Dịch Dương Thiên Tỉ) phụng mệnh truy xét nhóm Lang Vệ.

VieON

Tập 1B. Âm mưu

23ph

Lý Tất (Dịch Dương Thiên Tỉ) phụng mệnh truy xét nhóm Lang Vệ.

VieON

Tập 2A. Tử tội

24ph

Trương Tiểu Kính (Lôi Giai Âm) dự định tróc nã Tào Phá Duyên.

VieON

Tập 2B. Tử tội

23ph

Trương Tiểu Kính (Lôi Giai Âm) dự định tróc nã Tào Phá Duyên.

VieON

Tập 3A. Khởi binh vấn tội

18ph

Lâm Cửu Lang muốn nhân cơ hội trời cho này phế truất Thái tử.

VieON

Tập 3B. Khởi binh vấn tội

19ph

Lâm Cửu Lang muốn nhân cơ hội trời cho này phế truất Thái tử.

VieON

Tập 4A. Phóng hỏa

18ph

Đàn Kỳ (Nhiệt Y Trát) sau khi biết tin mật thì lập tức báo cho Lý Tất.

VieON

Tập 4B. Phóng hỏa

21ph

Đàn Kỳ (Nhiệt Y Trát) sau khi biết tin mật thì lập tức báo cho Lý Tất.

VieON

Tập 5A. Quân lệnh trạng

18ph

Long Ba (Chu Nhất Vi) ẩn thân trong cửa hàng của Lý gia.

VieON

Tập 5B. Quân lệnh trạng

18ph

Long Ba (Chu Nhất Vi) ẩn thân trong cửa hàng của Lý gia.

VieON

Tập 6A. Bán đứng

24ph

Trương Tiểu Kính (Lôi Giai Âm) nhờ Cát lão hỗ trợ tra án.

VieON

Tập 6B. Bán đứng

20ph

Trương Tiểu Kính (Lôi Giai Âm) nhờ Cát lão hỗ trợ tra án.

VieON

Tập 7A. Mật cáo

19ph

Trương Tiểu Kính nhìn thấy Văn Nhiễm thì kinh hãi tột cùng.

VieON

Tập 7B. Mật cáo

18ph

Trương Tiểu Kính nhìn thấy Văn Nhiễm thì kinh hãi tột cùng.

VieON

Tập 8A. Nghi ngờ

21ph

Lý Tất và Từ Tân (Triệu Ngụy) tra ra bí mật của Văn Nhiễm.

VieON

Tập 8B. Nghi ngờ

18ph

Lý Tất và Từ Tân (Triệu Ngụy) tra ra bí mật của Văn Nhiễm.

VieON

Tập 9A. Dụng ý

19ph

Lý Tất (Dịch Dương Thiên Tỉ) lờ mờ đoán được động cơ của Từ Tân.

VieON

Tập 9B. Dụng ý

22ph

Lý Tất (Dịch Dương Thiên Tỉ) lờ mờ đoán được động cơ của Từ Tân.

VieON

Tập 10A. Hỗn chiến

20ph

Lý Tất phái Đàn Kỳ (Nhiệt Y Trát) đến hiện trường kiểm tra thêm lần nữa.

VieON

Tập 10B. Hỗn chiến

21ph

Lý Tất phái Đàn Kỳ (Nhiệt Y Trát) đến hiện trường kiểm tra thêm lần nữa.

VieON

Tập 11A. Lâm vào thế khó

20ph

Diêu Nhữ Năng (Lô Phương Sinh) bắt buộc Lý Tất phải nhanh chóng kết án.

VieON

Tập 11B. Lâm vào thế khó

21ph

Diêu Nhữ Năng (Lô Phương Sinh) bắt buộc Lý Tất phải nhanh chóng kết án.

VieON

Tập 12A. Truyền tin

21ph

Trương Tiểu Kính đuổi đến Hưng Thịnh phường, phát hiện nơi này vắng vẻ.

VieON

Tập 12B. Truyền tin

22ph

Trương Tiểu Kính đuổi đến Hưng Thịnh phường, phát hiện nơi này vắng vẻ.

VieON

Tập 13A. Vụ nổ lớn

22ph

Nguyên Tái nhìn thấy Trương Tiểu Kính đưa bản đồ cho Lang Vệ.

VieON

Tập 13B. Vụ nổ lớn

22ph

Nguyên Tái nhìn thấy Trương Tiểu Kính đưa bản đồ cho Lang Vệ.

VieON

Tập 14A. Cáo trạng

15ph

Lâm Cửu Lang bí mật báo cáo tất cả mọi chuyện cho Hoàng thượng.

VieON

Tập 14B. Cáo trạng

18ph

Lâm Cửu Lang bí mật báo cáo tất cả mọi chuyện cho Hoàng thượng.

VieON

Tập 15A. Tuyệt bút

20ph

Lý Tất theo dõi Từ Tân, thấy hắn đi vào một phân xưởng bí mật.

VieON

Tập 15B. Tuyệt bút

18ph

Lý Tất theo dõi Từ Tân, thấy hắn đi vào một phân xưởng bí mật.

Bình luận

Ảnh đại diện chưa cập nhật
No comment yet

Hãy là người bình luận đầu tiên!