shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Chu Nhất Vi

Chu Nhất Vi

Chu Nhất Vi: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Diễn viên
Trung Quốc

Thượng Dương Phú (Giang Sơn Cố Nhân) - The Rebel Princess

Vì tranh quyền chốn triều quan, Thượng Dương quận chúa kết hôn với vị tướng Tiêu Kỳ. Lần đầu tiên đại hoa đán Chương Tử Di đóng phim truyền hình

Trường An 12 Canh Giờ

Năm Thiên Bảo thứ hai, trước đêm Nguyên Tiêu, thành Trường An lâm nguy khi quân nhân trong thành cùng với thủ lĩnh Lang Vệ đột nhiên biến mất.