shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Lôi Giai Âm

Lôi Giai Âm

Lôi Giai Âm: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Diễn viên
Trung Quốc

Trường An 12 Canh Giờ

Năm Thiên Bảo thứ hai, trước đêm Nguyên Tiêu, thành Trường An lâm nguy khi quân nhân trong thành cùng với thủ lĩnh Lang Vệ đột nhiên biến mất.