VieON - Không Thể Rời Mắt

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Dịch Dương Thiên Tỉ

Dịch Dương Thiên Tỉ

Dịch Dương Thiên Tỉ: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Ca sĩ
Trung Quốc

Trường An 12 Canh Giờ

Đêm trước lễ Nguyên Tiêu, thành Trường An lâm vào thế nguy kịch. Tử tù Tiểu Kính cùng thiếu niên danh sĩ Lý Tất cứu thành Trường An trong vòng 12 canh giờ.