Thám Tử Gà Mơ: Bộ Ba Khó Đỡ

The Accidental Detective 2: In Action

0 lượt xem

Thám Tử Gà Mơ: Bộ Ba Khó Đỡ

Sau khi thành lập công ty thám tử mới, hai thám tử tư bắt tay với một thám tử lập dị để khám phá câu trả lời đằng sau hàng loạt cái chết bất ngờ.

Bình luận

No comment yet

Hãy để là người bình luận đầu tiên!

shortened Image