shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Kwon Sang Woo

Kwon Sang Woo

Kwon Sang Woo: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Diễn viên
Hàn Quốc
Bộ Đôi Công Lý - 01 - Kwak Jung Hwan - Kwon Sang Woo - Bae Seong Woo - Kim Joo Hyun - Jung Woong In - Jung Woo Sung

Bộ Đôi Công Lý

Bộ Đôi Công Lý xoay quanh Park Tae Yong và Park Sam Soo, 2 nhân vật sẵn sàng đấu tranh đến cùng cho những nạn nhân bị vu oan.