shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Lee Eon Hee

Lee Eon Hee

Lee Eon Hee: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Đạo diễn
Hàn Quốc

Thám Tử Gà Mơ: Bộ Ba Khó Đỡ

Sau khi thành lập công ty thám tử mới, hai thám tử tư bắt tay với một thám tử lập dị để khám phá câu trả lời đằng sau hàng loạt cái chết bất ngờ.