Tề Thiên Đại Thánh: Hỏa Diệm Sơn

Tề Thiên Đại Thánh: Hỏa Diệm Sơn

Monster King The Volcano

0 lượt xem

Tề Thiên Đại Thánh: Hỏa Diệm Sơn

Viêm Linh Nhi vốn là viên hỏa linh trong lò bát quái của Thái Thượng Lão Quân. Khi Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung, Linh Nhi bị sự kiệt ngạo của Tôn Ngộ Không làm cho hấp dẫn. Sau đó vì lò bát quái bị đổ nên rơi xuống Hỏa diệm sơn. kể từ đó, Viêm Linh Nhi vẫn luôn lặng lẽ chờ Tôn Ngộ Không đến. Có thể nói chân tình của Viêm Linh Nhi đối với Tôn Ngộ Không chính là điển hình của câu "Vì yêu chờ đợi ngàn năm".

Bình luận

Vưu Trí Tín

chỉ còn hoài niệm. cô lôg tui giờ héo rồi. anh dân ngày nào cũg hết xí quách.

21 tháng trước