shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Lý Nhược Đồng

Lý Nhược Đồng

Lý Nhược Đồng: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Diễn viên
Hồng Kông

12 Chú Vịt Vàng

Một cựu trai bao trở lại Hong Kong sau nhiều năm với quyết tâm trở lại nghề cũ.

Tề Thiên Đại Thánh: Hỏa Diệm Sơn

Viêm Linh Nhi là viên hỏa linh trong lò bát quái, bị hút bởi Ngộ Không khi đại náo thiên cung và rơi xuống Hỏa Diệm sơn đã lặng lẽ chờ Ngộ Không